Aktivitetskalender

Apr
1
Sat
13:00 Vaffelmøtet
Vaffelmøtet
Apr 1 @ 13:00 – 15:00
Vaffelmøtet
Vi viderefører den gode tradisjonen med vaffelmøter første lørdag i måneden kl.13:00. Vi ønsker alle våre medlemmer, nye som gamle, store som små: Vel møtt!  
Apr
19
Wed
18:00 Klubbkveld @ Restaurant RO / Lilleng konferansenter
Klubbkveld @ Restaurant RO / Lilleng konferansenter
Apr 19 @ 18:00 – 21:00
 

Vikting melding til årsmøte i Rygge Flyklubb!

Pga. sykdom og stor arbeidsmengde for vår regnskapsfører melder de at regnskapet for Rygge Flyklubb blir først ferdig neste uke.
Dette betyr at vi må fravike kravet om at regnskapet sendes til alle medlemmer min 8 dager før planlagt årsmøte dato.

Styre ser alvorlig på dette, men samtidig er dette et unntakstilstand og vi regner med at dette går grei allikevel.

Vi skal gå gjennom regnskapet grundig på årsmøtet før eventuelle avstamninger og vedtekter blir foretatt.

Hilsen,
Styret.

Brosjyre

Veien til Flysertifikatet
Rygge Flyklubb har fått ny brosjyre. Her kan du lese om Rygge Flyklubb, flyskolen vår og LAPL-A og PPL-A sertifikatene.
Last ned brosjyren her.

Flystatus

Flybooking

Årsmøte innkalling - 2017

i Rygge Flyklubb, i henhold til §10
Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 19.00
Sted: Halmstad Ungdomsskole

Dagsorden:
1) Godkjenning av de stemmeberettigede
2) Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
3) Valg av dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4) Behandle RFK’s årsmelding
5) Behandle RFK’s regnskap i revidert stand
6) Oppfølging av vedtak fra årsmøtet i 2016
7) Behandle innkomne forslag og saker
8) Fastsette medlemskontingent
9) Vedta RFK’s budsjett
10) Behandle RFK’s organisasjonsplan
11) Foreta følgende valg:
      a) Leder og nestleder
      b) Styremedlemmer og varamedlemmer
      c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtak og organisasjonsplan
      d) 2 revisorer
      e) Representanter til ting og møter i de organisasjonene klubben er tilsluttet
      f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til klubbens postadresse eller på e-post til styret (rolf@mosstotakt.com) senest to uker før årsmøtet, slik at disse er mottatt innen tirsdag 14. mars 2017.

Forslag i forbindelse med valg sendes valgkomiteens formann Alf Olav Frog, e-post alfolavfrog@gmail.com. Forslag må være mottatt innen tirsdag 14. mars 2017.

Det kreves gyldig betalt medlemskontingent for å kunne være stemmeberettighet, dette sjekkes opp mot listen ved adkomst. HAr du nylig registrert medlemskap anbefalles at det medbringes kvittering for innbetaling.
Vi ønsker medlemmer i Rygge Flyklubb velkommen til årsmøtet!

Påminnelse

Vi minner alle pilotene om å innbatale selvassurance og pilotavgift.


Nyheter og informasjon

Tilbud til medlemmer.

Fly årets første time for 1000kr. Tilbudet gjelder både LN-MTT og LN-TFV.

Les mer

Operative nyheter

LN-MTT kan flys fra Rakkestad!

      LN-MTT (C172) er flyttet fra Rygge til Rakkestad.  Den står inne i “den nye hangaren” og rutiner for tilgang ligger (snart) på MyWebLog, eller fås ved å kontakte noen i styret eller en instruktør.  Husk å sette deg inn i lokale bestemmelser, blant annet regler for T&G, innflygingsmønstre og sjekkpunkter. www.enrk.net

Les mer

Tekniske nyheter

Bruk av Hangar på Rakkestad

På MyWebLog ligger det informasjon under Filarkiv og deretter Operativ Informasjon om hvordan du skal bruke Hangar R.

Les mer

Årets første klubbtur til Klanten

Med 3 personer i hvert fly, avgang Rakkestad på morgen, fulgte dalene oppover og hadde en flott tur opp. Der opp ble vi henta og levert til en helt fantastisk høyfjellshotell buffet på Storefjell med sikkert 20 varianter av både forrett, middag og dessert velge i. Trur samtlige var 1 kg tyngere når vi tok av på ettermiddagen og hadde en like flott tur tilbake til Rygge. Kan anbefales og anbefaler andre hive seg med på andre fremtidige turer eller foreslå egne.

Du finner oss på Rygge