Betaling av flyturer!

Betaling av flyturer!

AirPay i Teknisk Bod på Rygge er igjen operativ og kan benyttes etter flyging, men for mange er det tungvint å kjøre innom Rygge for å betale på vei hjem. Frem til vi får hjemmebetaling via MyWebLog på plass kan betaling også skje på gamlemåten. Det betyr at man betaler direkte til klubbens konto, på kontonummer 6118 05 08863. Husk på å merk betalingen med flyets kjennemerke, dato og pilot. Husk på å gjøre opp så raskt som mulig etter flyturen.