LN-MTT kan flys fra Rakkestad!

LN-MTT kan flys fra Rakkestad!

LN-MTT

 

 

 

LN-MTT (C172) er flyttet fra Rygge til Rakkestad.  Den står inne i “den nye hangaren” og rutiner for tilgang ligger (snart) på MyWebLog, eller fås ved å kontakte noen i styret eller en instruktør.  Husk å sette deg inn i lokale bestemmelser, blant annet regler for T&G, innflygingsmønstre og sjekkpunkter. www.enrk.net