LN-PAL

LN-PAL

LN-PAL gjøres tilgjengelig for alle medlemmer av Rygge Flyklubb.

Maskinen er en Piper Archer og står på Rakkestad. Den eies av Norrønafly.

Booking av maskinen gjøres på mail til fred@norronafly.no.

Leiepris er kr. 1 428,- per time og innbetales til konto 6118.05.08863. Turer skal loggføres i Myweblog på vanlig måte.

Maskinen skal ikke benyttes til å fly landingsrunder.

Hilsen Øyvind