Logging av flyging i fartøyjournalen-oppdatert!

Logging av flyging i fartøyjournalen-oppdatert!

Det er en endring i hvordan vi logger flyging på Rakkestad!

Vi fører Blokktid som vanlig i feltet “FLYGETID” (helt til høyre) det vil si tiden fra hjulene begynner å rulle til hjulene står stille, det er den tiden vi betaler for.

“Teknisk flygetid” på Rakkestad skal være 10 minutter mindre.

“Teknisk flygetid” på Rygge er som før; det vil si 15 minutter mindre.

Klokkeslettene for “Teknisk flygetid” føres i kolonnen til venstre som heter “Tid/Time”.  Under her ligger det 2 klokkeslett; det vil si “Avgang” og “Landing”, disse må da ikke tas bokstavelig.