Operative nyheter

Logging av flyging i fartøyjournalen-oppdatert!

Det er en endring i hvordan vi logger flyging på Rakkestad! Vi fører Blokktid som vanlig i feltet “FLYGETID” (helt til høyre) det vil si tiden fra hjulene begynner å rulle til hjulene står stille, det er den tiden vi betaler for. “Teknisk flygetid” på Rakkestad skal være 10 minutter mindre. “Teknisk flygetid” på Rygge er som […]

Uteparkering av LN-MTT på Rakkestad

I vårværet foran oss, og med tanke på trange forhold inne i hangaren, blir nå MTT parkert ute i det frï på Rakkestad.  Dette gjør det litt enklere å ta seg en flytur.

LN-MTT kan flys fra Rakkestad!

      LN-MTT (C172) er flyttet fra Rygge til Rakkestad.  Den står inne i “den nye hangaren” og rutiner for tilgang ligger (snart) på MyWebLog, eller fås ved å kontakte noen i styret eller en instruktør.  Husk å sette deg inn i lokale bestemmelser, blant annet regler for T&G, innflygingsmønstre og sjekkpunkter. www.enrk.net

LN-MTT C172

Det er nye sjekklister i flyet, og POH ligger på MyWebLog under Verktyg/Filarkiv.

Revidert Klubbhåndbok for RFK!

Ny revidert versjon (versjon 20) er nå tilgjengelig under “Verktøy” deretter “Filarkiv” på MyWebLog.  Anbefalt sommer lektyre!

Husk Klubb PFT!

Klubb PFT for Rygge Flyklubb må utføres med instruktør før 1 juli 2016!  

Nye ICAO 1:500 000 kart for Norge

Det er nå kommet nye ICAO kart for Norge i 1:500000 serien. Det er 3 kart som dekker hele Norge: Southern, Central og North. Kan skaffes fra Pilotbutikken AS – tlf 23 10 29 30 – post@pilotbutikken.no.