Flyparken

I vår flypark finner du følgende fly:

LN-TFV eies av Rygge Flyklubb, mens klubben har avtale om leie av LN-MTT til klubbens medlemmer.

I tillegg til å være medlem av klubben må alle som skal være fartøysjef på våre fly innbetale kr. 1.000,- i pilotavgift og kr. 500,- i selvassuranse før første flytur i året (konto nr. 6118.56.20335). I tillegg skal det årlig (senest innen 1. juli) gjennomføres en klubb-PFT med en av våre instruktører.

Flyleie betales ved hjelp av kortterminalen i teknisk bod rett etter at turen er gjennomført, se under operative bestemmelser i klubbhåndboka for detaljer: Rygge Flyklubb Håndbok rev26

Om dette ikke skulle fungere kan du også benytte kontonummer 6118.05.08863. Innbetaling skal være påført tur nr., dato, blokktid og flyets registreringsnummer.

  • LN-TFV – Piper PA28-181 Cherokee Archer III