Nattutsjekk – VFR Night

NQ (Night Qualification) som ofte kallse VFR Night (Visual Flight Rules Night) lar deg fly i mørke. Dette kan vøre en løsning for norsk vinder da dagene er korte og det blir svært mørkt veldig fort.

Kurset består av 2 deler:

  • Teori del
  • Praksis del