Priser

Her finner du en omtrentlig oversikt over utgiftene som du må regne med i forbindelse med din pilotutdannelse.

Priser LAPL-(A)
Her finnerTeorikurs Privatfly.no6850,-
Intensivkurs, klasserom1900,-
Legesjekk2500,-
Medlemskap Norsk Aero Klubb og Rygge Flyklubb1930,-
Selvasuranse og Pilotavgift1500,-
Praktisk flygning (minimum 30 timer) – (30 x 1328,-) Midt uke pris.39840,-
Instruktør honorar – (30 x 360,-)10800,-
Gebyr oppmelding teoriprøve Luftfartstilsynet2620,-
Gebyr praktisk prøve Luftfartstilsynet1460,-
Gebyr dokumentutstedelse Luftfartstilsynet600,-
Kontrollat honorar2600,-
Sum:72600,-
Priser PPL-(A)
Teorikurs Privatfly.no6850,-
Intensivkurs, klasserom1900,-
Legesjekk2500,-
Medlemskap Norsk Aero Klubb og Rygge Flyklubb1930,-
Selvasuranse og Pilotavgift1500,-
Praktisk flygning (minimum 45 timer) – (45 x 1328,-) Midt uke pris.59760,-
Instruktør honorar – (45 x 360,-)16200,-
Gebyr oppmelding teoriprøve Luftfartstilsynet2620,-
Gebyr praktisk prøve Luftfartstilsynet1460,-
Gebyr dokumentutstedelse Luftfartstilsynet600,-
Kontrollat honorar2600,-
Sum:97920,-

Merk! Alle priser er veiledende (per mai 2016) og er avhengig av den enkeltes nivå og progresjon. Gebyrene til myndighetene endres også en gang per år.