Teorikurs

Polleys-CRP-1W-1

Rygge Flyklubb samarbeider om teoriundervisning til Privatflygersertifikat LAPL-(A) og PPL-(A) med Privatfly.n
o. Det er tilsammen 9 fag (fag kode 1010 – 1090). Teorien for både LAPL-(A) og PPL-(A) er den samme.

Kurset består av 2 deler:privatfly.no-logo

 • Selvstudie
 • Klasseromsundervisning

Pensumet er godt forklart og boken ineholder lett lest tekst og gode ilustrasjoner som hjelper deg med å forstå teorien. Det er tilsammen 9 fag (fag kode 1010 – 1090). Hver av fagene har 10 innsendingsoppgaver med 20 multiple choice spørsmål med 4 svar alternativer. Besvarelsen leverer du ved å logge deg inn på nettskolen. Du kan lese mer om hvert fag på websidene til Privatfly.no.

Teoripakker han du kjøpe hos oss. Kontakt en av våre instruktører og du vil få bøker samme dag og kan starte på lesingen.

Selvstudie

Selvstudiet gjør du via internett, noe som gir deg god fleksibilitet. Du kan studere i ditt eget tempo, svare på øvelsesoppgavene når du selv ønsker det og få en umiddelbar vurdering av din besvarelse online. Erfaring viser at elevene bruker ca 200 timer på å fullføre selvstudiet. Her kan du også kontakte skolens instruktører dersom du har spørsmål. Når du er ferdig med alle 9 fagene får du tilgang til å trene på frigitte eksamensspørsmål.
Vi har en egen lærebok og et kursopplegg som er tett knyttet opp mot boken. Dette gjør at kurset er meget oversiktlig og sikrer at du kommer gjennom hele teoripensumet innen du meldes opp til eksamen.

Klasseromsundervisning

Når du er ferdig med selvstudiet må du ha klasseromsundervisning (krav fra Luftfartstilsynet). Dette skjer i lokalt i Rygge Flyklubb før hver eksamensperiode og med våre instruktører som forelesere. Kurset er på totalt 20 timer og er veldig nyttig forberedelse til eksamen.

Fagene som du skal gjennom er:

 • 1010 Flygeteori
  I dette faget får du en grunnleggende innføring i flyets oppbygning og aerodynamikk, hvilket er nødvendig for å forstå hvordan et fly oppfører seg i luften.
 • 1020 Luftfartøylære og instrumentering
  Dette faget har som mål å lære deg hvilke muligheter og begrensninger en motor har slik at du kan utnytte den på en mest mulig effektiv måte.
 • 1030 Meteorologi
  Været er en av de elementene som har mest innflytelse på hvordan flyturen blir. I dette faget lærer du å tolke været og værvarslene.
 • 1040 Navigasjon
  For å kunne finne frem når du er ute og flyr, må du ha en del grunnleggende kunnskaper om navigasjon. I dette faget går vi gjennom de vanligste instrumentene og hjelpemidlene, som gjør at du kommer frem til bestemmelsesstedet.
 • 1050 Flytelefoniprosedyrer
  Radiokommunikasjon er et viktig hjelpemiddel når du er ute og flyr. Dette systemet brukes til all kommunikasjon med luft trafikk tjenesten (ATC = tårn og område-kontroll). I dette faget lærer du hvordan flykommunikasjon («flyspråk») foregår.
 • 1060 Ytelser og flygeplanlegging
  I dette faget vil du få en innføring i hvordan du planlegger en flytur, forete forskjellige utregninger; beregne fuel, tidsforbruk, motor ytelse, vekt, flyhøyde, avgangs- og landingsdistanse osv…
 • 1070 Lover og bestemmelser
  Enhver pilot må forholde seg en god del lover og bestemmelser. I dette faget gjennomgår vi et utdrag av de forskrifter som gjelder for deg som pilot.
 • 1080 Operasjonelle prosedyrer
  Dette faget oppsummerer mye av det som har vært gjennom tidligere kapitler. Noe av det du skal arbeide med i dette faget er bl.a: Forberedelse av en flytur, hva som lovverket krever av en slik forberedelse, hva som kreves av utstyr i et luftfartøy, hva du skal gjære dersom du kommer ut for en ulykke, og noen generelle nødprosedyrer.
 • 1090 Menneskelige ytelser og begrensninger
  Under en flytur utsettes kroppen for en del fysiske og psykiske belastninger. I dette faget lærer hva du påvirkes av under flyving og hvordan disse belastningene kan håndteres slik at du blir en trygg pilot.

Lurer du på når neste klasseromsundervisning er? Vi annonserer fremtidige klasseromsundervisninger på våre websider.

For mer informasjon, kontakt av våre instruktører.