Sertifikatveileder for privatflygere

Sertifikatveileder for privatflygere

Situasjonen med COVID-19 smittefare gjør det vanskelig å forlenge sertifikater og rettigheter etter vanlig praksis. Luftfartstilsynet har utarbeidet en midlertidig løsning som kan benyttes frem til forlengelser av sertifikater og rettigheter kan foregå som normalt.

Du kan lese hele saken ved å følge denne linken.